skip to Main Content
06-21182821 / 06-31699321 info@hondenschoolmaryvo.nl

De huidige Corona maatregelen.

Wij mogen les blijven geven, maar wel in kleine groepjes van maximaal 4 cursisten met 1 instructeur op gepaste afstand.
We krijgen veel aanmeldingen.
Om toch zoveel mogelijk iedereen in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de Basiscursus Gedrag en Gehoorzaamheid voor pups, hebben we deze cursus teruggebracht van 8, naar 5 lessen.
De vervolgcursus zal uit 6 lessen blijven bestaan.
Krijg je binnenkort een pup, herplaatser, of héb je een puber of volwassen hond waar je mee aan het werk wilt, meld je dan op tijd aan.
Vanaf half november hebben we weer wat plaatsen vrij voor pups.
Vanaf begin november is er weer plaats voor pubers en volwassen honden.
Onze planning is momenteel strak.
Maandag
10.00 uur pups
11.30 uur pubers / volwassen
15.00 uur pups
Woensdag
11.30 uur pups
15.00 uur pubers / volwassen
Zaterdag
11.30 uur pups
reacties/aanmeldingen graag via het contactformulier op onze website
Marjolein en Yvonne
Back To Top